HZS Zlínského kraje

vedoucí družstva – nstržm. Petr Dzurák

velitel soutěžního týmu – nstržm. Bc. Jindřich Macíček

hasič – nstržm. Pavel Vlk

hasič – nstržm. Petr Fojtách

hasič – nstržm. Bc. Radim Bruštík