Hasiči vyjíždějí k nehodám na pomoc každé tři minuty. Dnes soutěží ve vyprošťování u dopravních nehod v Chrudimi

Hasiči vyjíždějí k nehodám na pomoc každé tři minuty. Dnes soutěží ve vyprošťování u dopravních nehod v Chrudimi

20. 9. 2018 Off

Hasiči vyjíždějí na pomoc každých 3 a půl minuty. Dopravní nehody jsou druhou nejčastější událostí, ke které vyjíždějí, a jejich počet rok od roku roste. Zatímco ještě před pěti lety vyjížděli hasiči průměrně k 52 dopravním nehodám denně, loni jich už bylo průměrně 61 denně. Dnes se v Chrudimi na Resselově náměstí soutěží ve vyprošťování u dopravních nehod. Na startu je již sedmé soutěžní družstvo z šestnácti. Podívejte se, jak náročné je vyprošťování osob u dopravních nehod. Při každé třetí dopravní nehodě hasiči musejí použít hydraulické vyprošťovací nářadí. https://vyprostovani.hzspak.cz/vyprostovani-u-dopravni-nehody/.

Počet dopravních nehod v ČR v letech 2013 až červen 2018

událost / rok

2013

2014

2015

2016

2017

leden až červen 2018

Dopravní nehody

19 023

19 219

21 330

21 521

22 329

10 351

Auta jsou neustále větší, rychlejší a jejich karoserie tvrdší a pevnější. Na tyto změny je potřeba reagovat a připravovat a vybavovat také hasiče. Na místo dopravní nehody je potřeba přijet s technikou, která si s bezpečnostními prvky moderních vozidel bez problémů poradí.

Co pro řidiče znamená větší bezpečí, je totiž pro hasiče větší problém. Jejich základním úkolem při dopravní nehodě je co nejrychleji vyprostit zraněné osoby a předat je do lékařské péče. Hasiči tak musí držet krok s dynamicky se rozvíjejícím automobilovým průmyslem.

Od roku 2014 odvádějí pojišťovny 3 % z přijatého pojistného na motorová vozidla do Fondu zábrany škod. Tyto peníze jsou rozděleny jednotlivým složkám integrovaného záchranného systému (dále jen IZS) a část jich připadá také na preventivní programy bezpečnosti silničního provozu. Tedy zpětně do bezpečnosti provozu vozidel.

Díky Fondu zábrany škod hasiči vyjedou na pomoc s novými cisternami a speciální zásahovou technikou vybavenou pro dopravní nehody nebo s moderním vyprošťovacím a zvedacím záchranářským zařízením. Mezi takové zařízení patří hydraulické vyprošťovací zařízení nebo sady zvedacích vaků s příslušenstvím.

Díky činnosti jednotek požární ochrany se snižují škody zapříčiněné dopravními nehodami, a tím i snižují následky škod, které jsou následně řešeny pojišťovnami. Čím modernější techniku bude mít Hasičský záchranný sbor ČR a jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí, tím efektivněji budou likvidovat následky dopravních nehod.

Přehled jednotlivých druhů nehod, usmrcených, zraněných a zachráněných a evakuovaných osob

Údaj / rok

2013

2014

2015

2016

2017

1 polovina 2018

Celkový počet dopravních nehod

19 023

19 219

21 330

21 521

22 329

10 351

– z toho silniční

18 138

18 242

20 338

20 470

21 250

9 842

– z toho silniční hromadná

149

141

193

239

269

146

– z toho železniční

650

726

672

702

709

315

– z toho letecká

26

29

20

25

32

13

– z toho ostatní

60

81

107

85

69

35

Celkový počet zásahů u dopravních nehod

25 245

26 256

29 517

29 953

31 808

15 023

Celkem usmrcené osoby při DN

619

707

675

652

618

281

– z toho silniční

400

418

430

398

376

165

– z toho silniční hromadná

4

6

14

12

7

8

– z toho železniční

207

274

225

225

231

101

– z toho letecká

4

8

2

11

1

2

– z toho ostatní

4

1

4

6

3

5

Celkem zraněné osoby při DN

13 440

14 067

15 223

15 997

16 974

7 906

– z toho silniční

12 966

13 674

14 680

15 221

16 267

7 512

– z toho silniční hromadná

263

168

249

534

471

278

– z toho železniční

176

191

236

203

198

90

– z toho letecká

14

14

13

7

20

7

– z toho ostatní

21

20

45

32

18

19

Celkem zachráněné osoby při DN

3 853

4 505

5 013

8 173

9 208

4 475

– z toho silniční

3 498

4 121

4 703

7 268

8 412

3 996

– z toho silniční hromadná

110

127

113

521

505

304

– z toho železniční

226

241

167

342

252

154

– z toho letecká

8

4

5

21

22

5

– z toho ostatní

11

12

25

21

17

16

Celkem evakuované osoby při DN

2 507

5 989

7 038

10 225

9 669

4 807

– z toho silniční

214

100

166

263

273

78

– z toho silniční hromadná

84

212

20

378

563

135

– z toho železniční

2 209

5 665

6 852

9 584

8 832

4 594

– z toho letecká

0

0

0

0

0

0

– z toho ostatní

0

12

0

0

1

0

por. Bc. Vendula Horáková, tisková mluvčí HZS Pardubického kraje